Sa Sabado, March 16, nakatalaan na magparong an NGCP o National Grid Corporation of the Philippines san ira Palanas Cara – Catarman – Laoang – Allen 69kV Line tikang alas siyete sa aga (7:00AM) tubtob alas singko sa kulop (5:00PM) mahitungod san ira pagbubuhaton na pamalyo insulators, connectors, correction of conductors, clearing of critical vegetation and Annual Servicing of Palanas Cara PCB Station.

Apektado sini na pagparong an probinsiya san NORTHERN SAMAR.

Ginpapangaro nam an iyo pag-intindi sini nga pahibaro. Salamat!